Egy új élet

Egy új élet

Saturday, August 29, 2009

Tordán- In Turda
Marosújváron- In Ocna Mures

Pénteken Marosújváron jártunk. Találkoztunk drága testvéreinkkel, barátainkkal
On Friday we went to Ocba Mures, and we met our dear friends
Apa ölében ima közben
In daddy's arms while praying

Az orgonához merészkedtem
I dared walking to the organ

Perecsenben jártunk-In Perecsen

Hatalmas imaház
A huge church


A gyerekszobában mindenféle játék várt rám. Legjobban ezt élveztem
In the kid's room there were many toys


Ráültem...
I sat on it ...


és guri guri
and I rolled on


Apás képek- Photos with daddy

Ismerkedés apával 1o hét után
Getting to know daddy after 1o weeks
Bedobtam anya telefonját a lyukba. Apa valahogy kiszedte. Én segítettem.
I dropped mum's phone in the hole. Daddy took it out. I helped him.


Wednesday, August 26, 2009

Jó hírek- Good news

Sajnos nincs gépünk, hogy képeket tegyünk fel. De a jó híreket leírja édesanya.
1. Péntek éjjel megérkezett apa. Felébredtem egy picit, szólt hozzám, mert 1o hét után nem bírta ki, hogy ne szóljon hozzám. Én nem ismertem meg, sírni kezdtem, és másfél órán át nem tudtam visszaaludni, csak sírtam. Idegennek fogtam fel őt, vagy felkavarodtak az érzelmeim, nem tudom megmondani. De egy másik szobában aludtam el anyával éjjel 4 kor, egy üveg tejcsi után. Reggel egy fél órát barátkoztunk, és minden rendben volt. Most örömmel megyek hozzá. Tanuljatok az esetemből.
2. Kedden anya és én megkaptuk a vízumot Kanadába. Jövő csütörtökön repülünk messze, messze, Totontóba. Nem tudom hogy hova visznek, de jó lesz ha velem vannak szüleim és Istenünk.

Sorry, we haven't got a camera, so no photos. But we will share the good news with you.
1. Daddy got home Friday night. I woke up slightly, he spoke to me, as he couldn't resist talking to me after 10 weeks. I didn't recognize him, I started crying and couldn't fall asleep for more than an hour. I just cried. I thought he was a stranger, or did daddy stir my feelings, I cannot tell. I fell asleep in a different room with mum at 4 am, after a bottle of milk. In the morning, after half an hour we were friends as always.
2. Mum and I got the vosa to Canada yesterday, and we are leaving to Canada, Toronto next Thursday. I don't know where they are taking me, but it will be good if my parents are with me and my heavenly Father.

Monday, August 24, 2009

Egrespatakon- At Aghires

A két mamával és két tatával, Krisztina és anya
With the two grandmas and granddads, Krisztina and mum
Tatával
With grandpa

Andival
With Andrea
Anyás percek
Precious moments with mummy

Monday, August 17, 2009

Várjuk- Waiting

édesapát Torontóból. Pénteken érkezik. Isten védje az úton. Már tíz hete, hogy elment. Hiányoztál nekünk.
for daddy tp come back. He will be here on Friday. May God keep him while he travels. He left ten weeks ago. We missed you.

Thursday, August 13, 2009

Érszöllősön jártunk- In Viisoara

Elmentünk a mi kedves rokonainkhoz.Meglátogattuk Füstös Laliékat, Hiri Zoltánékat, id. és ifjú Hiri Jánosékat, és Kisded Gyuláékat. Sokat voltam kint, friss levegőn.
We went to see some relatives. I was on the fresh air all day long. Én is szeretnék tengerit...
I would also like sweet cornKérek egy szemet..
Give me a bite, please...

Végre...
Finally..
Szeretem a főtt tengerit
I love sweet corn


Ezt élveztem. Ő Hiri Erik
I enjoyed this.

Paniti Jóel

a várva várt ajándék. Az Úr tartson meg.
the long awaited gift. May the Lord keep you