Egy új élet

Egy új élet

Thursday, July 31, 2008


Ahogy láthatjátok, készülök a Kínai olimpiára. A leggyorsabb kézmozgatás és a legszebb mosoly mezőnyben szeretném elnyerni a fődíjat. Gondolom, egyetértesz velem, hogy a vetélytársaimnak semmi esélyük nincs velem szemben.

As you can see on this video, I am getting ready for the summer Olympics. I think I can win the test about the quickest hand movements and the best smile. I posted this video with the hope that someone will discover my talents.

Wednesday, July 30, 2008

Family- Család

These are my mom's parents, her brother and his dear wife.
Ők édesanyám szülei, a bátyja és az ő kedves felesége.

Saturday, July 26, 2008

Arrived- Megérkezett

My dear father came home last night. I vaguely remember him, (I was so tiny when he left a month ago) but I love him, though. He can't believe I grew so much and I can smile so sweetly. I am happy he came home to us.

Tegnap este haza érkezett apa. Alig emlékszem rá, (még pici voltam, amikor elment egy hónappal ezelőtt) de nagyon szeretem. Nem tudja elhinni, hogy akkorát nőttem, és olyan édesen mosolygok. Örülök, hogy haza jött.

Friday, July 25, 2008

Daddy - Apa

The cake is ready,too. Daddy, come home!
A torta is elkészült, apa gyere már haza!

Tuesday, July 22, 2008

Skylight- Tetőablak

I always loved this window and the light. But since mom hung these toys on it, it became my favourite place.


Mindig is szerettem ezt az ablakot, és a fényt. De mióta anya rákötötte ezeket a figurákat, azóta kedvenc helyemmé vált.This is how much I enjoy the hanging animals.

Ennyire élvezem a kis állatokat ott fent.

Monday, July 21, 2008

Basket- Mózeskosár

This is where I sleep right now. They say I’ll fit in it for 3 months only. Do you want to know a secret? The straw that is in the basket is that ‘old’ as my daddy: he slept on it as a child. Those days they had straw beds, you know. It’s cozy to sleep on it, though.

Ebben a Mózes-kosárban alszom. Úgy mondják, hogy csak 3 hónapos koromig fogok beleférni. A kosárban szalma van, és édesapám gyermekkori ágyából került hozzám. Képzeljétek el, hogy olyan régi. Kényelmes ám rajta aludni!

Monday, July 14, 2008

Mother and daughter- Anya és lánya


Huge fountain- Nagy szökőkút


Tiny fountain- Kis szökőkút


Baby-sitter - Pesztra

It's not that difficult to be a baby-sitter, is it?
Nem is olyan nehéz pesztrának lenni.

Auntie- Nagynéni

She is Krisztina, and she is with us for 3 weeks, till daddy comes home. She is learning how to change nappies and how to hold such a fragile creature as me. Sometimes she looks after me for several hours when mom goes out. She does really well.
Ő Krisztina. Nálunk lesz 3 hetet, amíg apa haza ér. Tanulgatja, hogyan kell pelenkát cserélni, és hogyan kell bánni egy olyan törékeny babával, mint én. Megtörténik, hogy egyedül vigyáz rám több órán keresztül, amíg anya elmegy itthonról. Egész ügyesen belejött mindenbe.

Saturday, July 12, 2008

Hats- Sapkák, kalapok

Hello. This is a hat show. Sometimes I enjoyed acting, sometimes I didn't. Hope you will like the photos.

Sziasztok. Ez egy sapka-kalap bemutató. Megvallom, nem mindig élveztem a müveletet, de arra majd ti is rájösztök. Jó képnézést.
Thank you Mr and Mrs Bakai for the nice hat and for the other nice things.

Köszönöm Bákai néni és bácsi a szép kalapot és a sok szép holmit.
I don't cry that easy, but if mom leaves me alone for a minute and this happens, can you expect such a tiny baby not to whine!


Nem sírok én olyan könnyen, de ha anya magamra hagy és ez történik, hogy ne nyöszörögnék!


In which century did ladies wear such hats?

Hanyadik században hordtak a hölgyek ilyen kalapot?

I have 4 ears :)

4 fülem van :)

I can wink already.

Már tudok kacsintani.
Mom, leave me alone. This is enough. I don't like hats.

Anya, hagyd abba! Elég lesz már a sapkákból. Nem szeretem őket.

I try to be a good girl once again.

Újból összeszedtem magam. Még egy kis türelem.I wear this hat after bath. Dad always laughs when he sees me in it.

Ezt a sapkát fürdés után viselem. Apa azt szokta mondani: "Megint vénasszonyt csináltak belőled!" Remélem öröklöm édesapám humorát.


Finally it's over. How great there are no more hats. I am tired of this.

Végre nincs több sapka. Elfáradtam.

Thursday, July 10, 2008

Home- Lakásunk

This is the building in which we live.
Ebben az épületben lakunk.

Turda- Torda

This is the centre of Turda. I also want to see the significant buildings and sights.
Ez Torda központja. A nevezetességeket én is látni akarom.

Push-chair - Babakocsi

Today I had my first walk in town in the push-chair. I fall asleep straight away as we go outside. If mom stops pushing me, I open my eyes and start crying.
Ma volt az első sétám a városban. Babakocsival mentünk. Amint kiérünk az utcára, elalszom. Ha anya nem tolja a kocsit felébredek, kinyitom a szemem, és sírni kezdek.

Toy- Játék

This is the doll I got this week. I love it. It sings and its cheeks flash. Thank you Karcsi and Alexandra.
Ezt a babát a héten kaptam és máris szeretem. Énekelni is tud és világít az arca. Köszönöm Karcsi és Alexandra.

Saturday, July 5, 2008

Mrs Maria- Mária néni

If my grandparents are far away, I hire new ones. Mrs Maria stays with us for four days.
Ha a nagyszüleim messze vannak, igénybe veszek másokat. Mária néni velünk lesz négy napot.

Worried- Gondterhelt

So early?- Ilyen hamar?