Egy új élet

Egy új élet

Monday, June 30, 2008

One month old- 1 hónapos

I am 1 month old today. Thank you all for the cards you sent me.
Ma 1 hónapos vagyok. Köszönöm a sok szép képeslapot.

Saturday, June 28, 2008

Eating my hands- Megeszem a kezem

It's quite tasty. Better than nothing.
Ízletes. Jobb mint semmi.

Company- Társaság

I love company, as my dad does.
Szeretem a társaságot, mint édesapám.

Wide open- Nagy szemek


I love my daddy...- Szeretem apát...

...but he is far away. He's gone to Canada for a month. I miss him a lot.
...de olyan messze van. Elment Kanadába egy hónapra. Úgy hiányzik.

Thursday, June 26, 2008

Helper- Segítőnk

Aunty Eve helps mom for ten days.
Éva néném segít anyának tíz napig. Köszönjük.

On my belly- Hason

Not only mom loves to sleep on her belly; me too.
Nem csak anya szeret hason aludni. Én is.

Thursday, June 19, 2008

Dressed up - Kiöltözve

So far you couldn't tell from the pictures presented in this blog, whether I am a boy or a girl. Here is a picture, which shows my real identity. (Thank you Nicola)

Az eddigi képekről nem igazán lehetett megtudni, hogy fiú vagy lány vagyok. Hát ez a kép félreérthetetlenül beszél a nemi azonosságomról.


Three generation - Három generáció

Here is a question to the English speaking friends (all the Hungarian speaking friends know the answer): Who is able to say from this picture: I am my mother's daughter and my daughter's mother at the same time?

Most már édesanyám is elmondhatja, hogy a középső generációhoz tartozik.

New hobby - Új hobby

Since I enjoyed so much looking at those cars, daddy sad he would buy me one of those. Will you please help me 18 years from now, to remind him to his promise.

Mivel olyan nagy élvezettel nézegettem azokat az autókat, édesapám megígérte, hogy majd vesz nekem egyet. Kérlek, segíts nekem 18 év múlva, hogy emlékeztessük az ígéretére.

Saturday, June 14, 2008

I’ll be seeing you - A viszontlátásra

Goodbye, I am ready to travel.

Kész vagyok az utazásra. Viszlát.

This is for the paparazzi – Ezt a pózt a paparazziknak vágtam

Sorry, but this is all I can do so far to protect myself against cameras.

Elnézést, de jelenleg csak ennyit tudok tenni a fényképezgetők ellen.

Eyes wide open - Nyitott szemekkel


For several months I only saw with my heart. Now I am getting used to see with my eyes too.

Hónapokig csak a szívemmel láttam. Lassan-lassan próbálok a szemeimmel szembenézni a világgal.

2 weeks old - 7 7

Yesterday I was two weeks old. Thank you Jesus for my life.

A tegnap két hetes voltam. Köszönöm Jézus az életemet.

Hands and feet - Kezek és lábak
My mummy's artistic side is presented by these pictures.

Édesanyám művészi hajlamáról beszélnek ezek a képek.


Thursday, June 12, 2008

Sweet thumb - Milyen finom

When there is nothing else to eat, this does it for me.

Amikor nincs mit enni, ez is megteszi.

Visitors - Látogatók

This week I was visited by my aunty and her family. She is called Eva, her husband is Janos and my two cousins are Norbert and Andrea. They came all the way from Zalau (80 miles) just to see me. Wow, I feel so important :)

A héten meglátogatott a nagynéném a családjával. Őt Évának hívják, a férjét pedig Jánosnak. A két unokatestvéremet pedig Norbertnek és Andreának. Képzeljétek, eljöttek Zilahról egészen idáig csak azért, hogy lássanak engem. Máris olyan fontos személynek érzem magam :)

Monday, June 9, 2008

My present dwelling place - A világ legbiztonságosabb helye


I think this picture speaks for itself.
Azt hiszem, ez a kép szavak nélkül is beszél.

My former dwelling place - Mielőtt megszülettem


She is my beautiful, kind, loving etc. mummy. She carried me under her heart for 40 weeks. I am so grateful for that. I pray that God will bless her very much.

Ő az én gyönyörű, kedves, szerető stb. anyukám. Negyven héten át a szíve alatt hordott engem. Nagyon hálás vagyok ezért neki. Azért imádkozom, hogy Isten áldja őt meg nagyon.

Saturday, June 7, 2008

Pampered - Kényeztetve

She is my Kisded grandma. She came to help my parents to look after me. They really appreciate her help and so do I. My only objection is that whenever I am in the mood to cry a big one, I can't do it, because she comes and comforts me with her sweet words. I think I have to learn to live with this situation, since I am her first grandchild.

Ő Kisded mamám. Most itt lakik nálunk, hogy segítsen a szüleimnek az én gondozásomban. Úgy vettem észre, hogy ők ezt nagyon értékelik. Nekem csak annyi megjegyezni valóm van, hogy amikor olyan jó sírós kedvemben vagyok, nem engedi, hogy élvezzem a sírást, mert rögtön jön, és kedves szavaival elhallgattat. Na de ezt meg kell bocsássam neki, mert én vagyok az első unokája. És amúgy is: „A szeretet…mindent elfedez”

Thursday, June 5, 2008

Praying stance - Imádkozom


This stance I learned from my mommy. I saw her and my Kisded grandma holding their hands like this beside my bad. I think they were talking to someone very important. I will post some pictures with them soon. So far they were too busy looking after me and had no time to take pictures.

Anyukámtól tanultam, hogy így tartsam a kezeimet. Ma amíg édesapám prédikálni volt, azt láttam, hogy anyukám és Kisded nagymamám összefogták a kezeiket az ágyam mellett. Azt hiszem egy nagyon fontos személlyel beszélgettek. Majd róluk is teszek ide képeket nemsokára. Eddig úgy el voltak merülve a gondozásomban, hogy nem volt idejük képeket csinálni.

Loving arms - Szerető kezek


He is my daddy. I heard men never cry. However, I have to tell you a secret. I saw him crying while he was praying for me the other day. He is very emotional these days. Please don't tell anyone.

Ő az édesapám. Én eddig úgy tudtam, hogy a férfiak nem szoktak sírni. Azonban el fogok árulni nektek egy titkot. A minap azt láttam, hogy könnyek voltak a szemében, amikor értem imádkozott. Nagyon érzelem dúsnak látszik ezekben a napokban. Kérlek, nehogy eláruljátok valakinek, amit mondtam.

Grandma Pusok - Püsök nagymamám


You can tell I am her favorite grandchild.

Ha ránéztek, meglátjátok, hogy én lettem a kedvenc unokája.

So what - Így is tudok


Everyone can have a bad day.

Úgy látszik nem sikerül mosolyogva végigélnem az életem.

Boxing stance - Önvédelem


Watch out. My daddy taught me how a good boxing stance looks like.

Vigyázzatok! Apukám megtanított, hogy kell megvédnem magam.

New "dress" - Új ruha


My Pusok grandma really liked this outfit. I think she has a good taste.

Püsök nagymamámnak nagyon tetszett ez a ruhám. Szerintem jó az ízlése.

One of my first gifts - Egy érdekes ajándékI know, I know. It looks like a big cake. Well it isn't. Look closer, and you will find out what it is.


Tudom, tudom. Úgy néz ki, mint egy nagy torta. Hát nem az. Ha közelebbről megnézitek, kiderül, hogy micsoda. Ince Erika nénitől kaptam.